Prisopplysning

Advokatvirksomheten er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk, samt Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester i forbrukerforhold.

Timepris vil variere fra sak til sak, og vil avhenge av sakstype og vanskelighetsgrad.

For forbrukere varierer veiledende timepris (inkl. mva.) fra kr 2 000 til kr 2 500:

I noen tilfeller er utgifter til juridisk bistand helt eller delvis dekket av forsikringsordninger.

Generelle opplysninger om tjenesteyter

Tjenesteyter er i Norge gitt yrkestittel «advokat».

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyter er medlem i Advokatforeningen.

Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet for 5 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar tjenesteyter kan pådra seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA, Pb 700 Sentrum, 0106 OSLO, org.nr. 995 568 217

Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Disiplærnemnden. Se mer informasjon om klageordningen: https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Bjørn Harald Larsen

Bjørn Harald Larsen

Advokat

Tlf: +47 990 07 105
bjorn@advokatlarsen.no