Samfunnsengasjement

Ved siden av jobben som advokat har jeg flere tillitsverv i Narvik. Jeg har siden 2015 vært styreleder for stiftelsen Vinterfestuka og fra 2019 styreleder for sommerfestivalen Haikjeften.

Jeg var leder i kontrollkomiteen i Sparebanken Narvik mellom 2011-2016, og har deretter vært leder for bankens generalforsamling.

Jeg brenner for at Narvik skal oppleve vekst og utvikling. Et rikt kulturliv og en sterk lokalbank er viktige suksesskriterier og har vært viktig for mitt engasjement.

Som hobbymusiker har jeg traktert pianoet ved store og små kulturarrangement i Narvikregionen gjennom mange år – og vet derfor hvor viktig kulturen er for å bygge et godt og attraktivt samfunn.

  • Styreleder i Haikjeften AS 2019 –
  • Leder generalforsamlingen, Sparebanken Narvik 2016 –
  • Styreleder i Vinterfestuka Stiftelse 2015 –
  • Leder kontrollkomiteen, Sparebanken Narvik 2011 – 2016
  • Pianist i ulike band og for ulike artister 1982 –