Saksområder jeg har jobbet med de siste årene:

Arv- og skifte

 • Testament
 • Fremtidsfullmakter
 • Bostyrer ved offentlig skifte av dødsbo
 • Bistand ved privat skifte av dødsbo
 • Ektepakter
 • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Oppgjør ved salg av fast eiendom

Fast eiendom

 • Reklamasjonssaker ved kjøp/ salg av ny/ brukt bolig
 • Reklamasjonssaker ved kjøp/ salg av håndtverkertjenester
 • Plan- og bygningsrett
 • Husleieforhold bolig/ næringslokaler
 • Nabotvister
 • Jordskiftesaker
 • Bruks- og veiretter (servitutter)
 • Borettslag og eierseksjonssameier

Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker

Forsvareroppdrag

Foreldretvister

Barnevern

Arbeidsforhold

Tvangsfullbyrdelse og konkurs

Forretningsjus

 • Generell selskapsrett
 • Kontrakter
Bjørn Harald Larsen

Bjørn Harald Larsen

Advokat

Tlf: +47 990 07 105
bjorn@advokatlarsen.no